ventilatie systeem B: mechanische toevoer

Bij dit systeem wordt verse lucht aangezogen door ventilatoren en vervolgens in de woning gepompt. Dat laatste gebeurt via aanvoeropeningen in verschillende ‘droge’ ruimtes (slaapkamer, bureau, woonkamer, …). Deze manier van lucht aanvoeren zorgt voor een aanzuigeffect dat je kunt vergelijken met een schoorsteen: het dwingt de vuile lucht langs afvoerbuizen naar buiten.

Tegenwoordig wordt niet meer gekozen voor een ventilatiesysteem B.