ONDERHOUD VAN UW GASTOESTELLEN

Om de twee jaar bent U wettelijk verplicht een onderhoud te laten uitvoeren op uw centraal gastoestel met een vermogen groter dan 15kW. Dit onderhoud dient uitgevoerd te worden door een erkent technicus gasvormige brandstof.

Om de 5 jaar moet Uw installatie onderworpen worden aan een verwarmingsaudit.

Voor beide werkzaamheden kan U bij ons terecht. Wij zijn niet merk gebonden en doen onderhoud op alle type en merken van gastoestellen.

Na het onderhoud ontvangt U een verbrandingsattest en een reinigingsattest.

Bij een verwarmingsaudit ontvangt U een verwarmingsauditrapport.

onderhoud warmtepomp

In de eerste plaats is een degelijk onderhoud van warmtepompen noodzakelijk om het rendement ervan hoog te houden.

Daarnaast heeft een regelmatig onderhoud een positief effect op de levensduur van de warmtepomp installatie. Onverwachte storingen worden vermeden, waardoor de kans dat je zonder verwarming, verkoeling of warm water valt, minimaal is. Als eventuele problemen daarenboven vroeg ontdekt worden, is de kans op hoge reparatiekosten een stuk kleiner.

onderhoud ventilatie

Tijdens een groot onderhoud door een professional worden de ventilatoren gereinigd en de filters vervangen. Verder wordt de WTW- unit (warmte-terugwin-unit) gereinigd, net zoals de luchtventielen en de ventilatiekanalen. Bovendien zal de specialist het debiet meten en de ventielen en ventilator opnieuw regelen.